Giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi

Giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi
Tôi lại ngồi một mình với em ý!
Tự ngẫm đến giờ bản thân đã và đang làm được gì⁉️⁉️⁉️
Không bao giờ nói THẤT BẠI cho đến đó là nỗ lực cuối cùng của mình
Và sẽ ko bao giờ nói đó là nỗ lực cuối cùng của mình cho đến khi m đã THÀNH CÔNG
See Translation