Hai thằng học với nhau một thời

Hai thằng học với nhau một thời. Sao cậu ăn gì mà giỏi quá trời.
Mở công ty bất động sản, có vợ đẹp con ngoan. Rồi giờ sang Mỹ định cư nữa.
Nể chú lắm cơ, cứ bay đi nha. Tui ủng hộ chú bay ở phương trời Tây. Kiếm xiền Tây.
════════════
Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ).
T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.