Hazzzz lại 1 đứa ra đi

Hazzzz lại 1 đứa ra đi!!!
Chẳng kịp nói câu gì,cũng chẳng kịp ôm dc 1 cái.
Cũng là 1 đứa thương nhất,nghe lời nhất.vậy mà…thôi thì mau về nghe chưa!
Ko bít bên đó có cái quỹ iu gì mà hết đứa này đứa nọ lần lượt rủ nhau đi hết..