Hết nhật bản rồi đến mỹ

Hết nhật bản rồi đến mỹ, đàn ông ở các nước tiên tiến được học cách hiểu và trân trọng phụ nữ hơn,
Thế ở Việt Nam thì sao, mẹ nào có người chồng tuyệt vời thấu hiểu được nỗi đau của phụ nữ thì hãy chân trọng nhé. 😉