Học sinh Lũng Luông nhận sách truyện do chú Nguyễn Hữu Tuyền gửi cho

Học sinh Lũng Luông nhận sách truyện do chú Nguyễn Hữu Tuyền gửi cho. Mừng là các em chăm đọc sách. Đông quá nên giờ ra chơi phải phân mỗi lần một lớp lên phòng đọc. Có lẽ cần bổ sung thêm tủ sách trong lớp do anh Nguyễn Quang Thạch vừa tặng để chúng nó đọc cả dưới các lớp.