Hỏi bạn bè facebook chút

Hỏi bạn bè facebook chút, hình ảnh này khiến bạn liên tưởng điều gì và có cảm xúc như thế nào?
Chắc chỉ có 8x đời đầu sinh ra và lớn lên ở nông thôn mới “có cơ hội” được nếm trải hương vị này nhỉ?
Ai có chung “tuổi thơ dữ dội” như này với mình không? 🙂 🙂 🙂
Nói thật là tự thấy mình thật “giàu có” với tuổi thơ như thế này so với bọn trẻ bây giờ.
P/s: Lượm cái hình thấy cute và nhắc mình nhớ lại tuổi thơ quá.