Hội đồng bào chữa đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong một tình huống pháp lý “Vô tiền khoáng hậu” trong quá trình hành nghề tố tụng

Hội đồng bào chữa đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong một tình huống pháp lý “Vô tiền khoáng hậu” trong quá trình hành nghề tố tụng.
Xong việc, luật sư chúng tôi tới thăm Hoà Thượng Thiện Trí – Trụ trì chùa Linh Sơn Cổ Tự – Thị trấn Óc eo – Thoại Sơn – An Giang. (Di tích lịch sử đặt biệt cấp Quốc gia) Núi Ba Thê.
P/s Tôi sẽ có bài viết chi tiết về vụ việc này khi nào rảnh.