Hội đồng bào chữa vừa được thành lập để bào chữa cho hai cha con ông Thực kêu oan bị Tòa sơ thẩm kết tội 15 tháng tù giam

Hội đồng bào chữa vừa được thành lập để bào chữa cho hai cha con ông Thực kêu oan bị Tòa sơ thẩm kết tội 15 tháng tù giam, khi cùng người bị hại bẻ ngô thuê trong rẫy nhà mình.
Hồ sơ vụ án, chứng cứ thể hiện rất rõ ràng việc tòa sơ thẩm kết tội hai cho con “Lái máy cày trong rẫy nhà mình” là oan sai.
Ngày 14/4 sẽ phát sóng “Đường đua trên rẫy” (Đắk Lắk)