Hội thảo ” Hiểu não bộ

Hội thảo ” Hiểu não bộ, tập thói quen để thành công và hạnh phúc” của group QTvKN.
Lần thứ 2 dự hội thảo gặp được chị Lan Phan Bercu chia sẻ về não bộ của con người. Vẫn còn nhớ mãi phần chia sẻ của chị lần đầu tiên trong sự kiện FounderGirls Summit 4/12/16 về sự khác biệt phản ứng của não bộ giữa người nam và nữ.