Hôm nay gặp Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang làm việc

Hôm nay gặp Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang làm việc, Lãnh đạo hoà nhã dễ gần và rất tôn trọng lắng nghe ý kiến của các luật sư. Thời gian làm việc chỉ 1 giờ 30 phút là hoàn tất.
Lãnh đạo ở đâu cũng như ở An Giang biết tiết kiệm thời gian, công sức tiền bạc đi lại của dân, thì dân biết nhờ biết mấy.