Hôm nay Hà Nội có xe buýt nhanh

Hôm nay Hà Nội có xe buýt nhanh, hy vọng nay mai có ô tô nhanh, xe máy nhanh, xe đạp nhanh.. Còn bây giờ, tất cả đều đang bò ra đường.
P.S: Để lộ biển số chú xe pick up vì cái tội chú lấn làn, chèn ép kinh dị quá 🙁