Hôm nay là ngày của bố các a c ạ

Hôm nay là ngày của bố các a c ạ!
Người ta bảo CON GÁI là TÌNH NHÂN kiếp trước của bố!
Tôi k biết người ta là cái thằng bỏ mẹ nào, nhưng nếu đúng như vậy thì không hiểu kiếp trước tôi làm cái quái gì mà sao NHIỀU tình nhân thế k biết?