Hôm nay mùng 1

Hôm nay mùng 1, sửa xe chỗ quen ra bao nhiêu bệnh cũ mới.
Từ tốn thay đổi từ những điều nho nhỏ.
Tôn trọng mọi góc nhìn.
Không chối bỏ quá khứ.
Và cố gặng cặm cụi từ hôm nay dù chưa có kết quả ngay.
Chúc may mắn các bạn bè của tôi, và chính tôi.
#Hermit #Tarot #NewJourney