Hôm nay sen em đã tự làm thành công cây cào móng cho tập đoàn mặt lông ở nhà với tổng chi phí là cái thùng các tông

Hôm nay sen em đã tự làm thành công cây cào móng cho tập đoàn mặt lông ở nhà với tổng chi phí là cái thùng các tông, bó dây và cuộn băng dính. Xin chia sẻ cho hội sen cùng làm với hy vọng giải cứu sofa, giường, thảm và cặp chân của các sen nghen.