Hót treng bây giờ là mí mắt phải to đùng mới đẹp hả cả nhà

Hót treng bây giờ là mí mắt phải to đùng mới đẹp hả cả nhà , lâu lâu lại hỏi ngu 1 tí
See Translation