http://baodautu

http://baodautu.vn/doanh-nhan-tran-thanh-trong-tong-giam-do…
Đầu năm rewiew lại để tiến tới.
Cảm ơn quê hương, đất nước!
Cảm ơn vợ con, gia đình & cộng sự!
Cảm ơn các bạn phóng viên đã nhiệt tình với mảng sản xuất công nghiệp nhiều vất vả!
Cảm ơn đất và người Bình Dương!
Chúc đất nước ta một năm phát triển!
Chúc tất cả mọi người một năm thắng lợi!
See Translation