http://thanhnien

http://thanhnien.vn/…/tien-si-giam-doc-cung-di-hoc-khoi-ngh…
Bài báo viết về tinh thần học hỏi của các chủ doanh nghiệp, Tiến sĩ, Thạc sĩ tại SG dưới sự giảng dạy của Thầy Mộng Mơ ! Lớp thứ 1145 của đời Thầy!
Càng hạnh phúc hơn khi Thầy là giảng viên thường trực của Trường đào tạo doanh nhân Hoàng Gia!