Khá nâu rồi ae với gặp nhau gái ế lấy ck đi cho azai ăn cỗ

Khá nâu rồi ae với gặp nhau gái ế lấy ck đi cho azai ăn cỗ
P/s: Tháng mới trung chúc tất cả ae được tươi được tốt,năm cũ sắp qua năm mới tới gần nhà nào phúc đó.Thóc gạo đầy kho nhé, ai comen chúc cho thêm tài thêm tiền thêm tình yeu nhed