Khai xuân công việc truyền thống đầu năm của nhà em các anh các chị ủng hộ nhà em đi giá năm nay vẫn không đổi 130

Khai xuân công việc truyền thống đầu năm của nhà em các anh các chị ủng hộ nhà em đi giá năm nay vẫn không đổi 130.000/1 kg bột sắn ạ, nhà em vẫn chỉ có hai loại là bột sắn nguyên chất và bột sắn hương bưởi ạ.