[Khi bitch rảnh quần]

[Khi bitch rảnh quần]
Khi bạn được thằng em nhờ review bài viết tiếng Anh và không một ý tưởng tốt đẹp nào nảy ra trong đầu, thì sau 40 phút ta có cái này.
Nghe để biết những lời độc thoại trong sáng của một thanh niên mới ngoài 20 trong sáng đã bị “Nguyễn-Ngọc-Ngạn-hóa” như thế nào
Xin lỗi em, trình của anh còn lâu mới tới tầm Morgan Freeman được, nên nghe tạm Nguyễn Ngọc Ngạn nhé

Script gốc (bản thu có chỉnh sửa một số điểm mà người đọc cho rằng hợp lý hơn về ngữ nghĩa):

Người đăng: Khanh Nguyen vào 30 Tháng 7 2017

See Translation