Khi kiểu viết bình luận kiểu bới móc chửi xéo thu hút được nhiều người xem và tán dương vô tội vạ thì nó vẫn cứ phát tác

Khi kiểu viết bình luận kiểu bới móc chửi xéo thu hút được nhiều người xem và tán dương vô tội vạ thì nó vẫn cứ phát tác, biến tướng càng lúc càng thô bỉ hơn thôi.
Những lá cờ đầu của phong trào ngòi bút mũi dùi này, sự thành đạt của các bạn là áp lực phấn đấu lưu manh hơn nữa của những người đi theo, aheoheo