Khổ nhất là những người cứ phải tỏ ra là mình khách quan trong mọi trường hợp

Khổ nhất là những người cứ phải tỏ ra là mình khách quan trong mọi trường hợp! Trong khi đúng ra, họ chỉ cần giữ mình chủ quan trong mức vừa phải không để ảnh hưởng tới ai là đủ! Tim vẫn đang đập sao lại cứ phải tỏ ra mình là con robot về mặt tư duy?