“Khoa học là: đúng thì kiếm được tiền

“Khoa học là: đúng thì kiếm được tiền. Ngụy khoa học là: kiếm được tiền thì là đúng.”
Bác nào nghĩ ra câu này xin cho em được phép bắt tay tâm đắc :)) Thay chữ “khoa học” bằng các chữ khác vẫn thấy đúng quá đi :))
See Translation