Lạ nhỉ

Lạ nhỉ. Tại sao người ta luôn muốn đập cho tan hoang những gì đẹp đẽ nhất. Đâu còn là bóng của những ngôi nhà thờ cổ. Đâu còn là dáng của những tâm hồn trẻ con.
Than thở về những gì ngoài tầm kiểm soát của mình là điều tôi luôn muốn tránh, nhưng không thể không hỏi tại sao?