Lại kỷ luật cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Lại kỷ luật cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Quang , Võ Kim Cự … một loạt các quan chức vì đã để xẩy ra sự cố ( nói Đúng ra là thảm họa môi trường ) nghiêm trọng Formosa .Kỷ luật rồi sao nữa , kỷ luật như thế nào ạ ???
Ngày hôm qua lại xuất hiện cá chết ở bờ biển Kỳ Anh -Hà Tĩnh Làm sao để bà con nhận đền bù thỏa đáng , làm sao để biển sạch đời sống nhân dân ổn định mới là những việc quan trọng nhất cần làm ngay và nhanh chóng ạ .