Làm gì làm e cứ lo cho bữa ăn trước đã

1  
Làm gì làm e cứ lo cho bữa ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo. Đói k làm ăn được gì .
Nấu cum ăn 1 mềnh cũng gọi là hoành tráng….
Một mềnh ăn buồn lém á ai wa ăn cùng hơm nak
See Translation