Lần đầu tiên thử nói trước em Note5 của mình để chuẩn bị sẵn sàng cung cấp công thức hành trang khởi nghiệp cho các bạn yêu quý trên fb

Lần đầu tiên thử nói trước em Note5 của mình để chuẩn bị sẵn sàng cung cấp công thức hành trang khởi nghiệp cho các bạn yêu quý trên fb, làm nháp nên không biết thế nào.
Đã chuẩn bị sẵn rổ nhận gạch đá của bà con rồi đây!