Lâu rồi mới mơ sợ vậy

1 1 1 1  
Lâu rồi mới mơ sợ vậy, ngủ dậy toát mồ hôi dù đang nằm điều hoà lạnh cóng .
Họ Vũ con cung nghinh khánh tiệc Thuỷ Phủ Long Cung Hội Đồng . Quyền Ngài vạn phép muôn linh
See Translation