Lớp phục hồi thị lực đầu tiên cho các bạn lớn đã thành công sau bao ngày ấp ủ

Lớp phục hồi thị lực đầu tiên cho các bạn lớn đã thành công sau bao ngày ấp ủ. 100% các bạn tiến bộ, có bạn từ hàng 2 lên được hàng 7 của bảng đo thị lực. Đâu phải người nhớn rồi là lên hàng chậm đâu ta.
Khí thế hừng hực, anh chị em quyết tâm bỏ kính <3