Mã Vân

Mã Vân, Alibaba
Ý tưởng hạng Ba – thực thi hạng Nhất mới là bí quyết thành công chứ không phải ngược lại. Muốn thực thi tốt thì phải đầu tư cho đội ngũ nhân sự, ngay từ khâu tuyển dụng ban đầu đến huấn luyện, đào tạo. Biết vậy, mà 90% các SME của chúng ta vẫn không muốn đầu tư cả công sức, tiền bạc cho nó. Bảo sao chúng ta mãi là các DN nhỏ li ti…