Mấy em nỡ lòng nào ném bom cho chị chụp

Mấy em nỡ lòng nào ném bom cho chị chụp, bảo chị yên tâm thiết bị giao cho chị là đầy pin. Chị tin sái cổ. Nhận máy lúc 4g ko thèm kiểm tra.
Giờ chị chuẩn bị ra sân bay và pin dư lày.
Ko bik zô lougne có kịp sạc ko nữa.
Huhu…