Miến măng gà

Miến măng gà, mọc nấm hương.
Xin mời các bẹn ăn tối hỉ.
Tập yoga về được tô miến mà thấy hạnh phúc vô bờ.
Thôi cái j khó ngoài xã hội ta lại bỏ qua. Ưu tiên cái dzễ dzàng trước mắt nhờ.
Toàn đồ được cho. Chỉ mất công chế biến. Xố xướng về đường ăn uống. Hí hí