Mình chân thành cáo lỗi các bạn có thành ý mời mình kết bạn

Mình chân thành cáo lỗi các bạn có thành ý mời mình kết bạn.Nếu add hết thì m sẽ có 1.072 bạn như vậy tường nhà mình sẽ rất đầy và m khó xem được những tin tức m cần quan tâm.Vậy nên m sẽ chỉ add những người mà m biết ,có cùng lĩnh vực m quan tâm và những người mà bé Mòi của m vô tình mời ….hihi