Mình sẽ “thanh lọc” friendlist để lấy chỗ tiếp những bạn có nhiều tương tác

Mình sẽ “thanh lọc” friendlist để lấy chỗ tiếp những bạn có nhiều tương tác, nhiều bài viết hay ho, chất lượng. Đối tượng unfriend lần này chủ yếu là gái xinh, gái sexy và giai bóng bẩy.. vì cơ bản mình ít thấy các bạn í có cái gì hay! 🙂 (thông báo thế thôi nhưng đã ủn 200 em cực đẹp, cực trẻ rồi).