Mới cập nhật trào lưu của các bạn trẻ nên dạo này hay hí hoáy ghi lại những khoảnh khắc của ngày trôi

Mới cập nhật trào lưu của các bạn trẻ nên dạo này hay hí hoáy ghi lại những khoảnh khắc của ngày trôi!
Đây, Sài Gòn của riêng tôi <3 Hột vịt nướng, hột vịt lộn, hột vịt rữa, trứng cút lộn, bắp xào đi... P/s: chữ mình cũng được nhỉ ^_^