“Mỗi lần bán hàng có năm trở ngại cơ bản: không cần thiết

“Mỗi lần bán hàng có năm trở ngại cơ bản: không cần thiết, không có tiền, không vội vàng, không ham muốn, không có niềm tin”. Năm điểm này cũng giống như hợp tác với một đối tác mới.
Đối tác mời ăn vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương tiện thể ghi lại tấm hình.