Mỗi năm hoa Mai nở (SG chỉ có Mai)

Mỗi năm hoa Mai nở (SG chỉ có Mai)
Lại thấy mấy ông đồ (có ai già đâu, hiếm lắm)
Bày mực đen (không thích tàu) giấy đỏ
Trên phố đông người qua
Bao nhiêu người xin ké
Đứng chụp mấy phát hình
Tấm tắc ngợi khen tài (khen thằng chụp ảnh)…
……
Năm nay Mai lại nở
Mấy ông đồ lại ra
Kiếm ngày đôi ba củ
Hồn ở đâu trên trời (giàu quá mà) :v