[ Mỗi ngày 1 nơi

[ Mỗi ngày 1 nơi – Đảo thiên đường tại Việt Nam]
Biển Việt Nam thật sự thật sự rất đẹp, khó đâu sánh bằng nên có cơ hội là đi ngay thôi.
Từ tháng 4 trở đi là mùa đi biển, mùa biển xanh ngắt. Review khá chi tiết về phần cứng ( những điều nhất định chi) khi đi Lý Sơn. Còn tuỳ vào điều kiện mỗi người mà phần mềm có thể linh hoạt thay đổi để phù hợp. Nói chung ưng cái bụng lắm, chưa đi Lý Sơn bao giờ nhưng sẽ tìm cơ hội để đi :))