[ Mỗi ngày một nơi

[ Mỗi ngày một nơi – Taiwan]
Để dành cho bạn nào có ý định đi TaiWan. Mùa hoa đào và hoa gạo vừa qua nhẹ cái là Chuẩn bị mùa hoa chuông vàng đẹp mê tơi luôn. Nhiệt độ thì như ở Đà Lạt cả ngày. Đồ ăn bước ra đường là ngập tràn ngập lối ( đi nhớ mang theo chai tương ớt) .