Một ngày may mắn vô cùng ở #Bhutan khi có được duyên lành yết kiến Đức Phó Pháp Chủ SAMTEN DORJI

Một ngày may mắn vô cùng ở #Bhutan khi có được duyên lành yết kiến Đức Phó Pháp Chủ SAMTEN DORJI, nghe Ngài giải đáp những thắc mắc về nhân duyên và tu tập.
Chưa hết còn tình cờ được gặp Hoàng Thái hậu và chụp hình kỷ niệm!
Cảm giác hoan hỉ vô cùng, và tạ ơn công đức từ muôn kiếp!
Cảm ơn những người bạn, cám ơn #BenThanhtourist đã cộng duyên trên cung đường xưa mây trắng!
Ước nguyện bạn bè tôi, một lần ghé nơi đây trong đời!
#BhutanBenThanhTourist