My peaceful corner

My peaceful corner
Tối nay chỉ muốn một mình vs góc này và nhắm mắt… Lắng nghe đời mình đang lặng trôi!
Bỏ lại 1 ngày làm shipper mới thấy sợ cảnh ồn ào, bon chen, tắc nghẽn của HN! Ôi HN của tôi!
Đêm và Tôi! 🙂
Ps: sở thích là đốt trầm vs nghe nhạc ạ, thích trầm lắm :)) chắc mềnh là người âm lịch