Nếu bạn không thể bay

Nếu bạn không thể bay, vậy thì hãy chạy. Nếu không thể chạy, hãy đi bộ. Nếu không thể đi bộ, hãy lê từng bước. Dù bạn làm gì, hãy luôn nhớ phải tiến về phía trước!
(Martin Luther King, Jr.)
Một ngày nào đó, bạn không đạt được thành quả to lớn như mong đợi, đừng nản chỉ, hãy luôn kiên trì chậm rãi từng bước nhỏ và bước đi đến cùng.
(The Entrepreneur)
Chúc cả nhà buổi sáng thứ hai và cả tuần hứng khởi!
Bước về phía trước!
LMC