Nếu muốn đi nhanh

Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình.
Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường không phải là ngắn, và chắc chắn cùng nhau chúng ta sẽ còn đi xa hơn.
P/s: Đội quân từ Hà Nội vào chuẩn bị “Biệt động Sài Gòn” với Hội thảo “Thương hiệu qua những lát cắt về não bộ và tâm lý học hành vi” do Học Viện Plato tổ chức ngày mai 15/4.