“Ngày 15/03/2017

“Ngày 15/03/2017, VKS Tối Cao đề nghị VKS tỉnh BR-VT chỉ đạo CQĐT ra ngay Quyết định khởi tố bị can đối với ông lão 76 tuổi. Tuy nhiên, đến hôm nay, vẫn chưa có quyết định khởi tố bị can từ Công an và VKS TP. Vũng Tàu. Tôi vẫn chưa biết lý do vì sao ?”