Ngày xưa điên lắm

Ngày xưa điên lắm, leo trèo không cần bất cứ thiết bị bảo hộ nào, chỉ một sợi dây duy nhất và vài kỹ thuật làm giảm lực tác động của dây quấn lên cơ thể….
Giờ leo mấy quả đồi thấp lè tè mà đủ các loại thiết bị bảo hộ, sơ sẩy cái là….haizz.