Ngày xưa tôi được báo mạng tôn vinh là người chồng ngôn tình nhất Việt Nam

Ngày xưa tôi được báo mạng tôn vinh là người chồng ngôn tình nhất Việt Nam, ngay sau đó thành người đàn ông bị các ông chồng Việt Nam ghét nhất, và giờ đây tôi là người đàn ông bị các mẹ chồng ghét nhất Việt Nam. Bài nào của tôi cũng bị vài mẹ chồng vào nói: Cháu đang làm hư phụ nữ! Hoàng Anh Tú này