Nghe Hà Nội có biến

Nghe Hà Nội có biến, lúc nào cũng vẫn là một miền canh cánh…
Sáng dậy rõ sớm ra ban công tưới cây, gọi điện hỏi ngoài ấy thế nào và quơ tay làm vỡ luôn một cốc trà, haizzzz
Bạn hỏi: Em nhớ gì?
Thì là bạn bè cũ và Hà Nội ngơ ngác đầu đông.
Dẫu là người ngược chiều, vẫn nhớ nơi đây có những ngày đẹp đến mức cho mình quên hết mọi buồn khổ, bí bách của một năm. Lại tự nhủ hãy sống và nhớ về những gì đẹp đẽ nhất còn lại…