Ngoi suy ngi lại tháy tin sét đánh haizzzz ya

1  
Ngoi suy ngi lại tháy tin sét đánh haizzzz ya. Son k có mới đâu. Chán nhue dán. Jo phai có cả ngàn son moi zui dc
See Translation