Ngon hơn mong đợi

Ngon hơn mong đợi

Sẽ có 1 post riêng về menu đồ ăn bên này
Paul ko chỉ có bánh đâu các bạn ợ
Và quan trọng hơn nữa là chef hiện tại của Paul là một bạn cực kì giỏi. Cũng những món đó công thức đó nhưng chỉ cần chú tâm vào chăm chút là nó khác hẳn người tiền nhiệm.