Người ta bỏ 2 triệu mua son còn e tháng 7 này đi đứt hơn 100 củ tiền son

1 1  
Người ta bỏ 2 triệu mua son còn e tháng 7 này đi đứt hơn 100 củ tiền son
Khi nào e mới được cầm tiền mặt đây chi ơi mau mau trả hàng cho e đi ạ
See Translation